เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 19
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 510
 • จำนวนนักเรียน 992
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 714
 • จำนวนกรรมการ 526
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,706
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,232
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 283 / 283 (100.00%)
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
  2. โรงเรียนบ้านบึงมะลู
  3. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
  4. โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
  5. โรงเรียนบ้านตาแท่น
  6. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
  7. ศูนย์จัดการแข่งขัน
  8. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
  9. ผู้ดูแลระบบ
  10. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 7
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 79
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 181
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3154
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:35.175.172.211

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

แจ้งทุกโรงเรียนในกลุ่มมออีแดงกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และรายการแข่งขันให้เรียบร้อย ก่อนที่ทางผู้ดูแลระบบจะส่งข้อมูลไปยังเขต 

:26 กันยายน 2560

รายละเอียด :

จากการประชุมคณะครูวิชาการ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล มีข้อสรุปว่า ขอปิดระบบรับสมัครในวันที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อสรุปรวบรวมข้อมูลในการจัดการแข่งขันต่อไป จึงขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อมุลให้เรียนร้อยภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 หากมีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อผู้ดูแลระบบตามข้อมูลด้านล่างด่วน ขอบคุณครับ

:16 กันยายน 2560

รายละเอียด :

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

:12 สิงหาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 58 3 3 64
2 โรงเรียนบ้านตาแท่น 32 1 2 35
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 31 3 0 34
4 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 30 2 2 34
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 26 4 0 30
6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 25 3 4 32
7 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 25 1 1 27
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 21 5 3 29
9 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 21 1 4 26
10 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 20 5 1 26
11 โรงเรียนบ้านด่าน 19 4 0 23
12 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 19 6 0 25
13 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 18 3 0 21
14 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 17 4 0 21
15 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 15 2 3 20
16 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 12 4 1 17
17 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 12 0 0 12
18 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 7 2 1 10
19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0 0 0 0
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 66 58
90.63%
3
4.69%
3
4.69%
64
2 โรงเรียนบ้านตาแท่น 37 32
91.43%
1
2.86%
2
5.71%
35
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 34 31
91.18%
3
8.82%
0
0.00%
34
4 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 36 30
88.24%
2
5.88%
2
5.88%
34
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 32 26
86.67%
4
13.33%
0
0.00%
30
6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 35 25
78.13%
3
9.38%
4
12.50%
32
7 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 31 25
92.59%
1
3.70%
1
3.70%
27
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 30 21
72.41%
5
17.24%
3
10.34%
29
9 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 26 21
80.77%
1
3.85%
4
15.38%
26
10 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 26 20
76.92%
5
19.23%
1
3.85%
26

ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ครูนพรัตน์ 0804806210 ครูเกรียงไกร 0897180242 ครูโกศล 0924051910
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม